O výhercích rozhodla odborná komise ve složení:

Martin Rak, Pavel Kozdas a Vojta Hurych

Vítězné snímky 2020