O výhercích rozhodla odborná komise ve složení:
Sára Saudková, Tomáš Princ, Martin Kozák


Vítězné snímky 2015
2014     2015     2016     2017     2018     2019